17.11.07

کتاب پرسپولیس

شنبه،‌26 آبان 1386

پرسپولیس مرجان ساتراپی خوب بود. گرچه یاد‌آور خاطرات تلخ دوران انقلاب و جنگ بود اما اینقدر گیرایی داشت که بعد از خواندن چند صفحه‌ی اول از روی مانیتور، وادارم کرد تا بخرمش و ادای دین به نویسنده و ناشر کنم و برای فرزند در صفحه‌ی اولش یک یادداشت بگذارم با این مضمون:

فرزندم،
این کتاب را بخوان تا بدانی بر نسل ما چه گذشت و ما چرا مهاجرت کردیم.

جلد یک: 1- 2 -3

جلد دو: 1- 2 -3- 4

با تشکر از پرهام که این کتاب را برای دانلود گذاشته بود. تا اونجایی‌ که میشد حجم فایلها رو کم کردم تا وقت کمتری برای دانلودش بذارید.