12.10.07

عزیز نسین دوست داشتنی بچگی هام

جمعه،20 مهر 1386

بچه که بودم دو تا کتاب از عزیز نسین داشتیم. اینقدر خونده بودمشون که ورق ورق شده بودن. خری که مدال گرفت و خاطرات یک مرده. خاطرات یک مرده رو پیدا کردم اما اون یکی رو نه. به جاش خاطرات یک تبعیدی رو بخونید به یاد بچگی ها.

خاطرات یک مرده : قسمت یک - قسمت دو - قسمت سه

خاطرات یک تبعیدی: قسمت یک- قسمت دو- قسمت سه