20.11.06

اعتراف: من دیوانه ام

دوشنبه،29 آبان 1385
می گفتن چرا می خوای برگردی به اون دیوونه خونه؟ جوابی نمی دادم. فکر می کردم اونایی که به وطن می گن دیوونه خونه که حرفمو نمی فهمن. فقط می گفتم دوباره برمیگردم، مدت طولانی نمیمونم، برای گرفتن اون پاسپورت کذایی هم شده باید دوباره برگردم. بهشون نمی گفتم ما دیوونه های فراری دلمون رو تو اون دیوونه خونه جا گذاشتیم. هر چند وقت یه بار دیوونگی مون میزنه بالا باید بریم تا دلمون آروم بگیره.